Hỗ trợ trực tuyến

DAO PHAY CMTEC M520

Dao phay ngón CMTec M520, dao phay tinh CMTec M520, Dao phay trụ CMTec M520, Dao phay end mill CMTec M520, Dao phay ball mill CMTec M520, Dao phay Bull mill CMTec M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt gọt kim loại này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp kim, thép gang, thép dẻo, Inox ... thích hợp gia công độ chính xác cao, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe trong gia công. Với các loại dao phay, mảnh phay, mảnh tiện sử dụng trên máy CNC, máy tiện CNC, dụng cụ metal cutting tools CMTec được người sử dụng đánh giá cao và luôn ưu tiên lựa chọn hàng đầu

 

 

 

Dao phay hợp kim CMTéc M520

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Dao phay CMTEC MEB2, Dao cầu phay thép CMTéc MEB2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MEB2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MEBYM2, Dao cầu phay thép CMTéc MEBYM2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MEBYM2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MEV4, Dao phay thép CMTéc MEV4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MEV4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MEMH4, Dao phay thép CMTéc MEMH4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MEMH4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MECRN2, Dao phay CMTéc MECRN2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MECRN2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MECD4, Dao phay thép CMTéc MECD4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MECD4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MECR2, Dao phay thép CMTéc MECR2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MECR2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MEBDL2, Dao cầu phay thép CMTéc MEBDL2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MEBDL2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MEBL2, Dao cầu phay thép CMTéc MEBL2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MEBL2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MEBD2, Dao cầu phay thép CMTéc MEBD2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MEBD2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTEC MEBM2, Dao cầu phay thép CMTéc MEBM2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MEBM2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MESDL4, Dao phay CMTéc MESDL4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MESDL4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MESM4, Dao phay CMTéc MESM4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MESM4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phat CMTec MESDL2, Dao phay CM Téc MESDL2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MESDL2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MECY4, Dao phay thép CMTéc MECY4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MECY4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MECYM2-MECY2, Dao phay thép CMTéc MECYM2-MECY2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MECYM2-MECY2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MEBYM4-MEBY4, Dao cầu phay thép CMTéc MEBYM4-MEBY4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MEBYM4-MEBY4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MEBY2, Dao cầu phay thép CMTéc MEBY2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MEBY2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MEBYS2, Dao cầu phay thép CMTéc MEBYS2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MEBYS2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec MEDF6, Dao phay thép CMTéc MEDF6
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: MEDF6

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng M520 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll