Hỗ trợ trực tuyến

DAO PHAY CMTEC S220

Dao phay ngón CMTec S220, dao phay tinh CMTec S220, Dao phá thô CMTec S220, Dao phay end mill CMTec S220, Dao phay ball mill CMTec S220, Dao phay Bull mill CMTec S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt gọt kim loại này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp kim, thép gang, thép dẻo, Inox ... thích hợp gia công độ chính xác cao, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe trong gia công. Với các loại dao phay, mảnh phay, mảnh tiện sử dụng trên máy CNC, máy tiện CNC, dụng cụ metal cutting tools CMTec được người sử dụng đánh giá cao và luôn ưu tiên lựa chọn hàng đầu

 

 

 

Dao phay hợp kim CMTéc S220

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Dao phay CMTec CEHSM4-CEHS4, Dao phay thép CMTéc CEHSM4-CEHS4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CEHSM4-CEHS4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CMTéc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp...
 • Dao phay CMTec CEHSM2-CEHS2, Dao phay ngón CM Téc CEHSM2-CEHS2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CEHSM2-CEHS2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CMTéc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp...
 • Dao phay CMTec CEP3-C, Dao phay thép CMTéc CEP3-C
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CEP3-C

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CMTéc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp...
 • Dao phay CMTEC CES4, Dao phay thép CMTéc CES4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CES4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Cán hợp kim CM Téc LCN
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: LCN

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Cán nối hợp kim CM Téc LCL
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: LCL

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Lưỡi phay thép CM Téc CHCR4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CHCR4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Lưỡi phay thép CM Téc CHB4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CHB4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Lưỡi phay thép CM Téc CHS4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CHS4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec CEUM-CEU, Dao khắc chữ CMTéc CEUM-CEU
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CEUM-CEU

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CM Téc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép...
 • Dao phay CMTec CEBGM2, Dao phay thép CMTéc CEBGM2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CEBGM2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CMTéc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp...
 • Dao phay CMTec CESGM4-CESG4, Dao phay thép CMTéc CESGM4-CESG4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CESGM4-CESG4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CMTéc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp...
 • Dao phay CMTec CESGM2-CESG2, Dao phay thép CMTéc CESGM2-CESG2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CESGM2-CESG2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CMTéc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp...
 • Dao phay CMTec CEBNCM2A-CEBNC2, Dao phay nhôm CMTéc CEBNCM2A-CEBNC2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CEBNCM2A-CEBNC2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CMTéc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp...
 • Dao phay CMTec CEBCM2-CEBC2, Dao phay nhôm CMTéc CEBCM2-CEBC2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CEBCM2-CEBC2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CMTéc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp...
 • Dao phay CMTec CELFC2-A, Dao phay nhôm CMTéc CELFC2-A
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CELFC2-A

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CMTéc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp...
 • Dao phay CMTec CESCM2-A-CESC2-A, Dao phay nhôm CMTéc CESCM2-A-CESC2-A
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CESCM2-A-CESC2-A

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CMTéc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp...
 • Dao phay CMTec CESHM4-CESH4, Dao phay thép CMTéc CESHM4-CESH4
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CESHM4-CESH4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CMTéc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp...
 • Dao phay CMTec CESHM2-CESH2, Dao phay ngón CM Téc CESHM2-CESH2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CESHM2-CESH2

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CMTéc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp...
 • Dao phay CMTec CERS4, Dao phay ngón CMTéc CERS4
  Liên hệ 0 VNĐ
  - 5%

  Mã sản phẩm: CERS4

  Chất lượng vượt trội           Dao phay ngón CMTéc dòng S220 là dòng dụng cụ cắt đa dụng cho hiệu suất cực cao tạo bề mặt chi tiết mịn bóng, dụng cụ cắt này áp dụng cho công việc gia công nhiều vật liệu như các loại thép hợp...
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll