Hỗ trợ trực tuyến

Mũi khoan hợp kim CMTéc

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDR2, Mũi khoan CMTéc CDR2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDR2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L2(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated 4.00 29 36 74 6 2 CDR20400 4.20 29 36 74 6 2 CDR20420 5.00 35 44 82 6 2 CDR20500 6.00 35 44 82 6 2 CDR20600 6.75 43 53 91 8 2 CDR20675 7.00 43 53 91 8 2 CDR20700 8.00 43 53 91 8 2 CDR20800 8.50 49 61 103 10 2 CDR20850 9.00 49 61 103 10 2 CDR20900 10.00 49 61 103 10 2 CDR21000 10.25 56 71 118 12 2 CDR21025 11.00 56 71 118 12 2 CDR21100 12.00 56 71 118 12 2 CDR21200 13.00 60 77 124 14 2 CDR21300   Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDHCF2, Mũi khoan CMTéc CDHCF2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDHCF2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated 4.0 36.0 74 6 2 CDHCF20400F 4.5 36.0 74 6 2 CDHCF20450F 5.0 44.0 82 6 2 CDHCF20500F 5.5 44.0 82 6 2 CDHCF20550F 6.0 44.0 82 6 2 CDHCF20600F 6.5 53.0 91 8 2 CDHCF20650F 7.0 53.0 91 8 2 CDHCF20700F 7.5 53.0 91 8 2 CDHCF20750F 8.0 53.0 91 8 2 CDHCF20800F 8.5 61.0 103 10 2 CDHCF20850F 9.0 61.0 103 10 2 CDHCF20900F 9.5 61.0 103 10 2 CDHCF20950F 10.0 61.0 103 10 2 CDHCF21000F 10.5 71.0 118 12 2 CDHCF21050F 11.0 71.0 118 12 2 CDHCF21100F 11.5 71.0 118 12 2 CDHCF21150F 12.0 71.0 118 12 2 CDHCF21200F 12.5 77.0 127 14 2 CDHCF21250F 13.0 77.0 127 14 2 CDHCF21300F 13.5 77.0 127 14 2 CDHCF21350F 14.0 77.0 127 14 2 CDHCF21400F 14.5 83.0 133 16 2 CDHCF21450F 15.0 83.0 133 16 2 CDHCF21500F 15.5 83.0 133 16 2 CDHCF21550F 16.0 83.0 133 16 2 CDHCF21600F 16.5 93.0 143 18 2 CDHCF21650F 17.0 93.0 143 18 2 CDHCF21700F 17.5 93.0 143 18 2 CDHCF21750F 18.0 93.0 143 18 2 CDHCF21800F 18.5 101.0 153 20 2 CDHCF21850F 19.0 101.0 153 20 2 CDHCF21900F 19.5 101.0 153 20 2 CDHCF21950F 20.0 101.0 153 20 2 CDHCF22000F Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDHCS2, Mũi khoan CMTéc CDHCS2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDHCS2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated 5.0 50.0 90 6 2 CDHCS20500F 5.1 50.0 90 6 2 CDHCS20510F 5.3 50.0 90 6 2 CDHCS20530F 5.5 57.0 97 6 2 CDHCS20550F 6.0 57.0 97 6 2 CDHCS20600F 6.5 66.0 106 8 2 CDHCS20650F 6.8 66.0 106 8 2 CDHCS20680F 6.9 66.0 106 8 2 CDHCS20690F 7.0 76.0 116 8 2 CDHCS20700F 7.5 76.0 116 8 2 CDHCS20750F 7.6 76.0 116 8 2 CDHCS20760F 7.7 76.0 116 8 2 CDHCS20770F 7.8 76.0 116 8 2 CDHCS20780F 8.0 76.0 116 8 2 CDHCS20800F 8.2 87.0 131 10 2 CDHCS20820F 8.5 87.0 131 10 2 CDHCS20850F 8.6 87.0 131 10 2 CDHCS20860F 9.0 87.0 131 10 2 CDHCS20900F 9.2 87.0 131 10 2 CDHCS20920F 9.5 95.0 139 10 2 CDHCS20950F 9.8 95.0 139 10 2 CDHCS20980F 10.0 95.0 139 10 2 CDHCS21000F 10.2 106.0 155 12 2 CDHCS21020F 10.3 106.0 155 12 2 CDHCS21030F 10.5 106.0 155 12 2 CDHCS21050F 10.7 106.0 155 12 2 CDHCS21070F 11.0 106.0 155 12 2 CDHCS21100F 11.5 114.0 163 12 2 CDHCS21150F 12.0 114.0 163 12 2 CDHCS21200F 12.1 133.0 182 14 2 CDHCS21210F 12.3 133.0 182 14 2 CDHCS21230F 12.5 133.0 182 14 2 CDHCS21250F 13.0 133.0 182 14 2 CDHCS21300F 13.5 133.0 182 14 2 CDHCS21350F 14.0 133.0 182 14 2 CDHCS21400F 14.1 152.0 204 16 2 CDHCS21410F 14.5 152.0 204 16 2 CDHCS21450F 15.0 152.0 204 16 2 CDHCS21500F 15.5 152.0 204 16 2 CDHCS21550F 15.7 152.0 204 16 2 CDHCS21570F 16.0 152.0 204 16 2 CDHCS21600F   Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDHC2, Mũi khoan CMTéc CDHC2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDHC2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated 4.0 24.0 66 6 2 CDHC20400F 4.5 24.0 66 6 2 CDHC20450F 5.0 28.0 66 6 2 CDHC20500F 5.5 28.0 66 6 2 CDHC20550F 6.0 28.0 66 6 2 CDHC20600F 6.5 34.0 79 8 2 CDHC20650F 7.0 34.0 79 8 2 CDHC20700F 7.5 41.0 79 8 2 CDHC20750F 8.0 41.0 79 8 2 CDHC20800F 8.5 47.0 89 10 2 CDHC20850F 9.0 47.0 89 10 2 CDHC20900F 9.5 47.0 89 10 2 CDHC20950F 10.0 47.0 89 10 2 CDHC21000F 10.5 55.0 102 12 2 CDHC21050F 11.0 55.0 102 12 2 CDHC21100F 11.5 55.0 102 12 2 CDHC21150F 12.0 55.0 102 12 2 CDHC21200F 12.5 60.0 107 14 2 CDHC21250F 13.0 60.0 107 14 2 CDHC21300F 13.5 60.0 107 14 2 CDHC21350F 14.0 60.0 107 14 2 CDHC21400F 14.5 65.0 115 16 2 CDHC21450F 15.0 65.0 115 16 2 CDHC21500F 15.5 65.0 115 16 2 CDHC21550F 16.0 65.0 115 16 2 CDHC21600F 16.5 73.0 123 18 2 CDHC21650F 17.0 73.0 123 18 2 CDHC21700F 17.5 73.0 123 18 2 CDHC21750F 18.0 73.0 123 18 2 CDHC21800F 18.5 79.0 131 20 2 CDHC21850F 19.0 79.0 131 20 2 CDHC21900F 19.5 79.0 131 20 2 CDHC21950F 20.0 79.0 131 20 2 CDHC22000F   Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDHS2, Mũi khoan CMTéc CDHS2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDHS2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated 5.0 50.0 90 6 2 CDHS20500F 5.1 50.0 90 6 2 CDHS20510F 5.3 50.0 90 6 2 CDHS20530F 5.5 57.0 97 6 2 CDHS20550F 6.0 57.0 97 6 2 CDHS20600F 6.5 66.0 106 8 2 CDHS20650F 6.8 66.0 106 8 2 CDHS20680F 6.9 66.0 106 8 2 CDHS20690F 7.0 76.0 116 8 2 CDHS20700F 7.5 76.0 116 8 2 CDHS20750F 7.6 76.0 116 8 2 CDHS20760F 7.7 76.0 116 8 2 CDHS20770F 7.8 76.0 116 8 2 CDHS20780F 8.0 76.0 116 8 2 CDHS20800F 8.2 87.0 131 10 2 CDHS20820F 8.5 87.0 131 10 2 CDHS20850F 8.6 87.0 131 10 2 CDHS20860F 9.0 87.0 131 10 2 CDHS20900F 9.2 87.0 131 10 2 CDHS20920F 9.5 95.0 139 10 2 CDHS20950F 9.8 95.0 139 10 2 CDHS20980F 10.0 95.0 139 10 2 CDHS21000F 10.2 106.0 155 12 2 CDHS21020F 10.3 106.0 155 12 2 CDHS21030F 10.5 106.0 155 12 2 CDHS21050F 10.7 106.0 155 12 2 CDHS21070F 11.0 106.0 155 12 2 CDHS21100F 11.5 114.0 163 12 2 CDHS21150F 12.0 114.0 163 12 2 CDHS21200F 12.1 133.0 182 14 2 CDHS21210F 12.3 133.0 182 14 2 CDHS21230F 12.5 133.0 182 14 2 CDHS21250F 13.0 133.0 182 14 2 CDHS21300F 13.5 133.0 182 14 2 CDHS21350F 14.0 133.0 182 14 2 CDHS21400F 14.1 152.0 204 16 2 CDHS21410F 14.5 152.0 204 16 2 CDHS21450F Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDHF2, Mũi khoan CMTéc CDHF2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDHF2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated 10.1 71.0 118 12 2 CDHF21010F 10.2 71.0 118 12 2 CDHF21020F 10.3 71.0 118 12 2 CDHF21030F 10.4 71.0 118 12 2 CDHF21040F 10.5 71.0 118 12 2 CDHF21050F 10.6 71.0 118 12 2 CDHF21060F 10.7 71.0 118 12 2 CDHF21070F 10.8 71.0 118 12 2 CDHF21080F 10.9 71.0 118 12 2 CDHF21090F 11.0 71.0 118 12 2 CDHF21100F 11.1 71.0 118 12 2 CDHF21110F 11.2 71.0 118 12 2 CDHF21120F 11.3 71.0 118 12 2 CDHF21130F 11.4 71.0 118 12 2 CDHF21140F 11.5 71.0 118 12 2 CDHF21150F 11.6 71.0 118 12 2 CDHF21160F 11.7 71.0 118 12 2 CDHF21170F 11.8 71.0 118 12 2 CDHF21180F 11.9 71.0 118 12 2 CDHF21190F 12.0 71.0 118 12 2 CDHF21200F 12.5 77.0 124 14 2 CDHF21250F 13.0 77.0 124 14 2 CDHF21300F 13.5 77.0 124 14 2 CDHF21350F 14.0 77.0 124 14 2 CDHF21400F 14.5 83.0 133 16 2 CDHF21450F 15.0 83.0 133 16 2 CDHF21500F 15.5 83.0 133 16 2 CDHF21550F 16.0 83.0 133 16 2 CDHF21600F Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDHF2, Mũi khoan CMTéc CDHF2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDHF2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated 3.0 28.0 66 6 2 CDHF20300F 3.1 28.0 66 6 2 CDHF20310F 3.2 28.0 66 6 2 CDHF20320F 3.3 28.0 66 6 2 CDHF20330F 3.4 28.0 66 6 2 CDHF20340F 3.5 28.0 66 6 2 CDHF20350F 3.6 28.0 66 6 2 CDHF20360F 3.7 28.0 66 6 2 CDHF20370F 3.8 36.0 74 6 2 CDHF20380F 3.9 36.0 74 6 2 CDHF20390F 4.0 36.0 74 6 2 CDHF20400F 4.1 36.0 74 6 2 CDHF20410F 4.2 36.0 74 6 2 CDHF20420F 4.3 36.0 74 6 2 CDHF20430F 4.4 36.0 74 6 2 CDHF20440F 4.5 36.0 74 6 2 CDHF20450F 4.6 36.0 74 6 2 CDHF20460F 4.7 36.0 74 6 2 CDHF20470F 4.8 44.0 82 6 2 CDHF20480F 4.9 44.0 82 6 2 CDHF20490F 5.0 44.0 82 6 2 CDHF20500F 5.1 44.0 82 6 2 CDHF20510F 5.2 44.0 82 6 2 CDHF20520F 5.3 44.0 82 6 2 CDHF20530F 5.4 44.0 82 6 2 CDHF20540F 5.5 44.0 82 6 2 CDHF20550F 5.6 44.0 82 6 2 CDHF20560F 5.7 44.0 82 6 2 CDHF20570F 5.8 44.0 82 6 2 CDHF20580F 5.9 44.0 82 6 2 CDHF20590F 6.0 44.0 82 6 2 CDHF20600F 6.1 53.0 91 8 2 CDHF20610F 6.2 53.0 91 8 2 CDHF20620F 6.3 53.0 91 8 2 CDHF20630F Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDHF2, Mũi khoan CMTéc CDHF2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDHF2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated 6.4 53.0 91 8 2 CDHF20640F 6.5 53.0 91 8 2 CDHF20650F 6.6 53.0 91 8 2 CDHF20660F 6.7 53.0 91 8 2 CDHF20670F 6.8 53.0 91 8 2 CDHF20680F 6.9 53.0 91 8 2 CDHF20690F 7.0 53.0 91 8 2 CDHF20700F 7.1 53.0 91 8 2 CDHF20710F 7.2 53.0 91 8 2 CDHF20720F 7.3 53.0 91 8 2 CDHF20730F 7.4 53.0 91 8 2 CDHF20740F 7.5 53.0 91 8 2 CDHF20750F 7.6 53.0 91 8 2 CDHF20760F 7.7 53.0 91 8 2 CDHF20770F 7.8 53.0 91 8 2 CDHF20780F 7.9 53.0 91 8 2 CDHF20790F 8.0 53.0 91 8 2 CDHF20800F 8.1 61.0 103 10 2 CDHF20810F 8.2 61.0 103 10 2 CDHF20820F 8.3 61.0 103 10 2 CDHF20830F 8.4 61.0 103 10 2 CDHF20840F 8.5 61.0 103 10 2 CDHF20850F 8.6 61.0 103 10 2 CDHF20860F 8.7 61.0 103 10 2 CDHF20870F 8.8 61.0 103 10 2 CDHF20880F 8.9 61.0 103 10 2 CDHF20890F 9.0 61.0 103 10 2 CDHF20900F 9.1 61.0 103 10 2 CDHF20910F 9.2 61.0 103 10 2 CDHF20920F 9.3 61.0 103 10 2 CDHF20930F 9.4 61.0 103 10 2 CDHF20940F 9.5 61.0 103 10 2 CDHF20950F 9.6 61.0 103 10 2 CDHF20960F 9.7 61.0 103 10 2 CDHF20970F 9.8 61.0 103 10 2 CDHF20980F 9.9 61.0 103 10 2 CDHF20990F 10.0 61.0 103 10 2 CDHF21000F Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDH2, Mũi khoan CMTéc CDH2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDH2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated Coated 9.0 47.0 89 9 2 CDH20900 CDH20900F 9.1 47.0 89 10 2 CDH20910 CDH20910F 9.2 47.0 89 10 2 CDH20920 CDH20920F 9.3 47.0 89 10 2 CDH20930 CDH20930F 9.4 47.0 89 10 2 CDH20940 CDH20940F 9.5 47.0 89 10 2 CDH20950 CDH20950F 9.6 47.0 89 10 2 CDH20960 CDH20960F 9.7 47.0 89 10 2 CDH20970 CDH20970F 9.8 47.0 89 10 2 CDH20980 CDH20980F 9.9 47.0 89 10 2 CDH20990 CDH20990F 10.0 47.0 89 10 2 CDH21000 CDH21000F 10.2 55.0 102 11 2 CDH21020 CDH21020F 10.5 55.0 102 11 2 CDH21050 CDH21050F 10.8 55.0 102 11 2 CDH21080 CDH21080F 11.0 55.0 102 11 2 CDH21100 CDH21100F 11.2 55.0 102 12 2 CDH21120 CDH21120F 11.5 55.0 102 12 2 CDH21150 CDH21150F 11.8 55.0 102 12 2 CDH21180 CDH21180F 12.0 55.0 102 12 2 CDH21200 CDH21200F 12.2 55.0 102 13 2 CDH21220 CDH21220F 12.5 60.0 107 13 2 CDH21250 CDH21250F 12.8 60.0 107 13 2 CDH21280 CDH21280F 13.0 60.0 107 13 2 CDH21300 CDH21300F 14.0 60.0 107 14 2 CDH21400 CDH21400F 15.0 65.0 115 16 2 CDH21500 CDH21500F 16.0 65.0 115 16 2 CDH21600 CDH21600F 17.0 73.0 123 18 2 CDH21700 CDH21700F 18.0 73.0 123 18 2 CDH21800 CDH21800F 19.0 79.0 131 20 2 CDH21900 CDH21900F 20.0 79.0 131 20 2 CDH22000 CDH22000F   Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDH2, Mũi khoan CMTéc CDH2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDH2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated Coated 2.0 13.0 50 3 2 CDH20200 CDH20200F 2.1 13.0 50 3 2 CDH20210 CDH20210F 2.2 15.0 50 3 2 CDH20220 CDH20220F 2.3 15.0 50 3 2 CDH20230 CDH20230F 2.4 15.0 50 3 2 CDH20240 CDH20240F 2.5 16.0 50 3 2 CDH20250 CDH20250F 2.6 16.0 50 3 2 CDH20260 CDH20260F 2.7 16.0 50 3 2 CDH20270 CDH20270F 2.8 18.0 50 3 2 CDH20280 CDH20280F 2.9 18.0 50 3 2 CDH20290 CDH20290F 3.0 20.0 62 3 2 CDH20300 CDH20300F 3.1 20.0 62 4 2 CDH20310 CDH20310F 3.2 20.0 62 4 2 CDH20320 CDH20320F 3.3 20.0 62 4 2 CDH20330 CDH20330F 3.4 20.0 62 4 2 CDH20340 CDH20340F 3.5 20.0 62 4 2 CDH20350 CDH20350F 3.6 20.0 62 4 2 CDH20360 CDH20360F 3.7 20.0 62 4 2 CDH20370 CDH20370F 3.8 20.0 62 4 2 CDH20380 CDH20380F 3.9 20.0 62 4 2 CDH20390 CDH20390F 4.0 24.0 66 4 2 CDH20400 CDH20400F 4.1 24.0 66 5 2 CDH20410 CDH20410F 4.2 24.0 66 5 2 CDH20420 CDH20420F 4.3 24.0 66 5 2 CDH20430 CDH20430F 4.4 24.0 66 5 2 CDH20440 CDH20440F 4.5 24.0 66 5 2 CDH20450 CDH20450F 4.6 24.0 66 5 2 CDH20460 CDH20460F 4.7 24.0 66 5 2 CDH20470 CDH20470F 4.8 28.0 66 5 2 CDH20480 CDH20480F 4.9 28.0 66 5 2 CDH20490 CDH20490F 5.0 28.0 66 5 2 CDH20500 CDH20500F 5.1 28.0 66 6 2 CDH20510 CDH20510F 5.2 28.0 66 6 2 CDH20520 CDH20520F 5.3 28.0 66 6 2 CDH20530 CDH20530F 5.4 28.0 66 6 2 CDH20540 CDH20540F 5.5 28.0 66 6 2 CDH20550 CDH20550F 5.6 28.0 66 6 2 CDH20560 CDH20560F Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDH2, Mũi khoan CMTéc CDH2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDH2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated Coated 5.7 28.0 66 6 2 CDH20570 CDH20570F 5.8 28.0 66 6 2 CDH20580 CDH20580F 5.9 28.0 66 6 2 CDH20590 CDH20590F 6.0 28.0 66 6 2 CDH20600 CDH20600F 6.1 34.0 79 7 2 CDH20610 CDH20610F 6.2 34.0 79 7 2 CDH20620 CDH20620F 6.3 34.0 79 7 2 CDH20630 CDH20630F 6.4 34.0 79 7 2 CDH20640 CDH20640F 6.5 34.0 79 7 2 CDH20650 CDH20650F 6.6 34.0 79 7 2 CDH20660 CDH20660F 6.7 34.0 79 7 2 CDH20670 CDH20670F 6.8 34.0 79 7 2 CDH20680 CDH20680F 6.9 34.0 79 7 2 CDH20690 CDH20690F 7.0 34.0 79 7 2 CDH20700 CDH20700F 7.1 41.0 79 8 2 CDH20710 CDH20710F 7.2 41.0 79 8 2 CDH20720 CDH20720F 7.3 41.0 79 8 2 CDH20730 CDH20730F 7.4 41.0 79 8 2 CDH20740 CDH20740F 7.5 41.0 79 8 2 CDH20750 CDH20750F 7.6 41.0 79 8 2 CDH20760 CDH20760F 7.7 41.0 79 8 2 CDH20770 CDH20770F 7.8 41.0 79 8 2 CDH20780 CDH20780F 7.9 41.0 79 8 2 CDH20790 CDH20790F 8.0 41.0 79 8 2 CDH20800 CDH20800F 8.1 47.0 89 9 2 CDH20810 CDH20810F 8.2 47.0 89 9 2 CDH20820 CDH20820F 8.3 47.0 89 9 2 CDH20830 CDH20830F 8.4 47.0 89 9 2 CDH20840 CDH20840F 8.5 47.0 89 9 2 CDH20850 CDH20850F 8.6 47.0 89 9 2 CDH20860 CDH20860F 8.7 47.0 89 9 2 CDH20870 CDH20870F 8.8 47.0 89 9 2 CDH20880 CDH20880F 8.9 47.0 89 9 2 CDH20890 CDH20890F Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDSF2, Mũi khoan CMTéc CDSF2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDSF2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated Coated 8.7 55 98 8.7 2 CDSF20870 CDSF20870F 8.8 55 98 8.8 2 CDSF20880 CDSF20880F 8.9 55 98 8.9 2 CDSF20890 CDSF20890F 9.0 55 98 9 2 CDSF20900 CDSF20900F 9.1 58 102 9.1 2 CDSF20910 CDSF20910F 9.2 58 102 9.2 2 CDSF20920 CDSF20920F 9.3 58 102 9.3 2 CDSF20930 CDSF20930F 9.4 58 102 9.4 2 CDSF20940 CDSF20940F 9.5 58 102 9.5 2 CDSF20950 CDSF20950F 9.6 60 105 9.6 2 CDSF20960 CDSF20960F 9.7 60 105 9.7 2 CDSF20970 CDSF20970F 9.8 60 105 9.8 2 CDSF20980 CDSF20980F 9.9 60 105 9.9 2 CDSF20990 CDSF20990F 10.0 60 105 10 2 CDSF21000 CDSF21000F 10.1 66 112 10.1 2 CDSF21010 CDSF21010F 10.2 66 112 10.2 2 CDSF21020 CDSF21020F 10.3 66 112 10.3 2 CDSF21030 CDSF21030F 10.4 66 112 10.4 2 CDSF21040 CDSF21040F 10.5 66 112 10.5 2 CDSF21050 CDSF21050F 10.6 68 114 10.6 2 CDSF21060 CDSF21060F 10.7 68 114 10.7 2 CDSF21070 CDSF21070F 10.8 68 114 10.8 2 CDSF21080 CDSF21080F 10.9 68 114 10.9 2 CDSF21090 CDSF21090F 11.0 68 114 11 2 CDSF21100 CDSF21100F 11.1 71 118 11.1 2 CDSF21110 CDSF21110F 11.2 71 118 11.2 2 CDSF21120 CDSF21120F 11.3 71 118 11.3 2 CDSF21130 CDSF21130F 11.4 71 118 11.4 2 CDSF21140 CDSF21140F 11.5 71 118 11.5 2 CDSF21150 CDSF21150F 11.6 73 121 11.6 2 CDSF21160 CDSF21160F 11.7 73 121 11.7 2 CDSF21170 CDSF21170F 11.8 73 121 11.8 2 CDSF21180 CDSF21180F 11.9 73 121 11.9 2 CDSF21190 CDSF21190F 12.0 73 121 12 2 CDSF21200 CDSF21200F 12.5 76 135 12.5 2 CDSF21250 CDSF21250F 12.7 78 137 12.7 2 CDSF21270 CDSF21270F 13.0 78 137 13 2 CDSF21300 CDSF21300F Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDSF2, Mũi khoan CMTéc CDSF2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDSF2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated Coated 5.0 34 73 5 2 CDSF20500 CDSF20500F 5.1 38 76 5.1 2 CDSF20510 CDSF20510F 5.2 38 76 5.2 2 CDSF20520 CDSF20520F 5.3 38 76 5.3 2 CDSF20530 CDSF20530F 5.4 38 76 5.4 2 CDSF20540 CDSF20540F 5.5 38 76 5.5 2 CDSF20550 CDSF20550F 5.6 41 81 5.6 2 CDSF20560 CDSF20560F 5.7 41 81 5.7 2 CDSF20570 CDSF20570F 5.8 41 81 5.8 2 CDSF20580 CDSF20580F 5.9 41 81 5.9 2 CDSF20590 CDSF20590F 6.0 41 81 6 2 CDSF20600 CDSF20600F 6.1 41 81 6.1 2 CDSF20610 CDSF20610F 6.2 41 81 6.2 2 CDSF20620 CDSF20620F 6.3 41 81 6.3 2 CDSF20630 CDSF20630F 6.4 41 81 6.4 2 CDSF20640 CDSF20640F 6.5 41 81 6.5 2 CDSF20650 CDSF20650F 6.6 43 83 6.6 2 CDSF20660 CDSF20660F 6.7 43 83 6.7 2 CDSF20670 CDSF20670F 6.8 43 83 6.8 2 CDSF20680 CDSF20680F 6.9 43 83 6.9 2 CDSF20690 CDSF20690F 7.0 43 83 7 2 CDSF20700 CDSF20700F 7.1 45 87 7.1 2 CDSF20710 CDSF20710F 7.2 45 87 7.2 2 CDSF20720 CDSF20720F 7.3 45 87 7.3 2 CDSF20730 CDSF20730F 7.4 45 87 7.4 2 CDSF20740 CDSF20740F 7.5 45 87 7.5 2 CDSF20750 CDSF20750F 7.6 48 90 7.6 2 CDSF20760 CDSF20760F 7.7 48 90 7.7 2 CDSF20770 CDSF20770F 7.8 48 90 7.8 2 CDSF20780 CDSF20780F 7.9 48 90 7.9 2 CDSF20790 CDSF20790F 8.0 48 90 8 2 CDSF20800 CDSF20800F 8.1 53 96 8.1 2 CDSF20810 CDSF20810F 8.2 53 96 8.2 2 CDSF20820 CDSF20820F 8.3 53 96 8.3 2 CDSF20830 CDSF20830F 8.4 53 96 8.4 2 CDSF20840 CDSF20840F 8.5 53 96 8.5 2 CDSF20850 CDSF20850F 8.6 55 98 8.6 2 CDSF20860 CDSF20860F Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDS2, Mũi khoan CMTéc CDS2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDS2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn   d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated Coated 9.7 43.0 89 9.7 2 CDS20970 CDS20970F 9.8 43.0 89 9.8 2 CDS20980 CDS20980F 9.9 43.0 89 9.9 2 CDS20990 CDS20990F 10.0 43.0 89 10 2 CDS21000 CDS21000F 10.1 43.0 89 10.1 2 CDS21010 CDS21010F 10.2 43.0 89 10.2 2 CDS21020 CDS21020F 10.3 43.0 89 10.3 2 CDS21030 CDS21030F 10.4 43.0 89 10.4 2 CDS21040 CDS21040F 10.5 43.0 89 10.5 2 CDS21050 CDS21050F 10.6 43.0 89 10.6 2 CDS21060 CDS21060F 10.7 47.0 95 10.7 2 CDS21070 CDS21070F 10.8 47.0 95 10.8 2 CDS21080 CDS21080F 10.9 47.0 95 10.9 2 CDS21090 CDS21090F 11.0 47.0 95 11 2 CDS21100 CDS21100F 11.1 47.0 95 11.1 2 CDS21110 CDS21110F 11.2 47.0 95 11.2 2 CDS21120 CDS21120F 11.3 47.0 95 11.3 2 CDS21130 CDS21130F 11.4 47.0 95 11.4 2 CDS21140 CDS21140F 11.5 47.0 95 11.5 2 CDS21150 CDS21150F 11.6 47.0 95 11.6 2 CDS21160 CDS21160F 11.7 47.0 95 11.7 2 CDS21170 CDS21170F 11.8 47.0 95 11.8 2 CDS21180 CDS21180F 11.9 47.0 95 11.9 2 CDS21190 CDS21190F 12.0 51.0 102 12 2 CDS21200 CDS21200F 12.1 51.0 102 12.1 2 CDS21210 CDS21210F 12.2 51.0 102 12.2 2 CDS21220 CDS21220F 12.3 51.0 102 12.3 2 CDS21230 CDS21230F 12.4 51.0 102 12.4 2 CDS21240 CDS21240F 12.5 51.0 102 12.5 2 CDS21250 CDS21250F 12.6 51.0 102 12.6 2 CDS21260 CDS21260F 12.7 51.0 102 12.7 2 CDS21270 CDS21270F 12.8 51.0 102 12.8 2 CDS21280 CDS21280F 12.9 51.0 102 12.9 2 CDS21290 CDS21290F 13.0 51.0 102 13 2 CDS21300 CDS21300F Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDS2, Mũi khoan CMTéc CDS2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDS2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn   d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated Coated 3.0 16.0 46 3 2 CDS20300 CDS20300F 3.1 16.0 49 3.1 2 CDS20310 CDS20310F 3.2 18.0 49 3.2 2 CDS20320 CDS20320F 3.3 18.0 49 3.3 2 CDS20330 CDS20330F 3.4 20.0 52 3.4 2 CDS20340 CDS20340F 3.5 20.0 52 3.5 2 CDS20350 CDS20350F 3.6 20.0 52 3.6 2 CDS20360 CDS20360F 3.7 20.0 52 3.7 2 CDS20370 CDS20370F 3.8 22.0 55 3.8 2 CDS20380 CDS20380F 3.9 22.0 55 3.9 2 CDS20390 CDS20390F 4.0 22.0 55 4 2 CDS20400 CDS20400F 4.1 22.0 55 4.1 2 CDS20410 CDS20410F 4.2 22.0 55 4.2 2 CDS20420 CDS20420F 4.3 24.0 58 4.3 2 CDS20430 CDS20430F 4.4 24.0 58 4.4 2 CDS20440 CDS20440F 4.5 24.0 58 4.5 2 CDS20450 CDS20450F 4.6 24.0 58 4.6 2 CDS20460 CDS20460F 4.7 24.0 58 4.7 2 CDS20470 CDS20470F 4.8 26.0 62 4.8 2 CDS20480 CDS20480F 4.9 26.0 62 4.9 2 CDS20490 CDS20490F 5.0 26.0 62 5 2 CDS20500 CDS20500F 5.1 26.0 62 5.1 2 CDS20510 CDS20510F 5.2 26.0 62 5.2 2 CDS20520 CDS20520F 5.3 26.0 62 5.3 2 CDS20530 CDS20530F 5.4 28.0 66 5.4 2 CDS20540 CDS20540F 5.5 28.0 66 5.5 2 CDS20550 CDS20550F 5.6 28.0 66 5.6 2 CDS20560 CDS20560F 5.7 28.0 66 5.7 2 CDS20570 CDS20570F 5.8 28.0 66 5.8 2 CDS20580 CDS20580F 5.9 28.0 66 5.9 2 CDS20590 CDS20590F 6.0 28.0 66 6 2 CDS20600 CDS20600F 6.1 31.0 70 6.1 2 CDS20610 CDS20610F 6.2 31.0 70 6.2 2 CDS20620 CDS20620F Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDS2, Mũi khoan CMTéc CDS2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDS2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn   d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated Coated 6.3 31.0 70 6.3 2 CDS20630 CDS20630F 6.4 31.0 70 6.4 2 CDS20640 CDS20640F 6.5 31.0 70 6.5 2 CDS20650 CDS20650F 6.6 31.0 70 6.6 2 CDS20660 CDS20660F 6.7 31.0 70 6.7 2 CDS20670 CDS20670F 6.8 34.0 74 6.8 2 CDS20680 CDS20680F 6.9 34.0 74 6.9 2 CDS20690 CDS20690F 7.0 34.0 74 7 2 CDS20700 CDS20700F 7.1 34.0 74 7.1 2 CDS20710 CDS20710F 7.2 34.0 74 7.2 2 CDS20720 CDS20720F 7.3 34.0 74 7.3 2 CDS20730 CDS20730F 7.4 34.0 74 7.4 2 CDS20740 CDS20740F 7.5 34.0 74 7.5 2 CDS20750 CDS20750F 7.6 37.0 79 7.6 2 CDS20760 CDS20760F 7.7 37.0 79 7.7 2 CDS20770 CDS20770F 7.8 37.0 79 7.8 2 CDS20780 CDS20780F 7.9 37.0 79 7.9 2 CDS20790 CDS20790F 8.0 37.0 79 8 2 CDS20800 CDS20800F 8.1 37.0 79 8.1 2 CDS20810 CDS20810F 8.2 37.0 79 8.2 2 CDS20820 CDS20820F 8.3 37.0 79 8.3 2 CDS20830 CDS20830F 8.4 37.0 79 8.4 2 CDS20840 CDS20840F 8.5 37.0 79 8.5 2 CDS20850 CDS20850F 8.6 40.0 84 8.6 2 CDS20860 CDS20860F 8.7 40.0 84 8.7 2 CDS20870 CDS20870F 8.8 40.0 84 8.8 2 CDS20880 CDS20880F 8.9 40.0 84 8.9 2 CDS20890 CDS20890F 9.0 40.0 84 9 2 CDS20900 CDS20900F 9.1 40.0 84 9.1 2 CDS20910 CDS20910F 9.2 40.0 84 9.2 2 CDS20920 CDS20920F 9.3 40.0 84 9.3 2 CDS20930 CDS20930F 9.4 40.0 84 9.4 2 CDS20940 CDS20940F 9.5 40.0 84 9.5 2 CDS20950 CDS20950F 9.6 43.0 89 9.6 2 CDS20960 CDS20960F Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDM2, Mũi khoan CMTéc CDM2
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDM2

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated Coated 0.10 1.0 38 3 2 CDM20010   0.15 1.0 38 3 2 CDM20015   0.20 1.5 38 3 2 CDM20020   0.25 2.0 38 3 2 CDM20025   0.30 2.0 38 3 2 CDM20030   0.35 2.5 38 3 2 CDM20035 CDM20035F 0.40 3.5 38 3 2 CDM20040 CDM20040F 0.45 3.5 38 3 2 CDM20045 CDM20045F 0.50 3.5 38 3 2 CDM20050 CDM20050F 0.60 4.0 38 3 2 CDM20060 CDM20060F 0.70 5.0 38 3 2 CDM20070 CDM20070F 0.80 6.0 38 3 2 CDM20080 CDM20080F 0.90 6.0 38 3 2 CDM20090 CDM20090F 1.00 7.0 38 3 2 CDM20100 CDM20100F 1.10 8.0 38 3 2 CDM20110 CDM20110F 1.20 8.0 38 3 2 CDM20120 CDM20120F 1.30 9.0 38 3 2 CDM20130 CDM20130F 1.40 10.0 38 3 2 CDM20140 CDM20140F 1.50 10.0 38 3 2 CDM20150 CDM20150F 1.60 10.0 38 3 2 CDM20160 CDM20160F 1.70 10.0 38 3 2 CDM20170 CDM20170F 1.80 10.0 38 3 2 CDM20180 CDM20180F 1.90 10.0 38 3 2 CDM20190 CDM20190F 2.00 10.0 38 3 2 CDM20200 CDM20200F 2.10 10.0 38 3 2 CDM20210 CDM20210F 2.20 10.0 38 3 2 CDM20220 CDM20220F 2.30 10.0 38 3 2 CDM20230 CDM20230F 2.40 10.0 38 3 2 CDM20240 CDM20240F 2.50 10.0 38 3 2 CDM20250 CDM20250F 2.60 10.0 38 3 2 CDM20260 CDM20260F 2.70 10.0 38 3 2 CDM20270 CDM20270F 2.80 10.0 38 3 2 CDM20280 CDM20280F 2.90 10.0 38 3 2 CDM20290 CDM20290F Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  
 • Mũi khoan hợp kim CMTec CDFN, Mũi khoan hợp kim CMTéc CDFN
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDFN

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L2(mm) L(mm) D(mm) F Uncoated 2.0 9.0 9.8 50 4 2 CDFN20200 2.2 11.0 11.4 50 4 2 CDFN20220 2.5 11.0 12.7 50 4 2 CDFN20250 3.0 14.0 14.4 60 6 2 CDFN20300 3.3 15.0 15.7 60 6 2 CDFN20330 3.5 16.0 16.3 60 6 2 CDFN20350 4.0 18.0 18.3 60 6 2 CDFN20400 4.2 19.0 20.4 60 6 2 CDFN20420 4.5 21.0 22.7 60 6 2 CDFN20450 5.0 23.0 23.1 60 6 2 CDFN20500 5.2 24.0 26.4 60 6 2 CDFN20520 5.3 24.0 26.4 60 6 2 CDFN20530 5.5 25.0 27.6 60 6 2 CDFN20550 6.0 27.0 30.0 60 6 2 CDFN20600 6.5 30.0 33.0 75 8 2 CDFN20650 6.8 31.0 33.0 75 8 2 CDFN20680 7.0 32.0 33.0 75 8 2 CDFN20700 7.5 34.0 36.0 75 8 2 CDFN20750 8.0 36.0 39.0 75 8 2 CDFN20800 8.5 39.0 42.0 100 10 2 CDFN20850 8.8 40.0 42.0 100 10 2 CDFN20880 9.0 41.0 42.0 100 10 2 CDFN20900 9.5 43.0 45.0 100 10 2 CDFN20950 10.0 45.0 48.0 100 10 2 CDFN21000 10.3 46.0 49.0 100 12 2 CDFN21030 10.5 48.0 51.0 100 12 2 CDFN21050 10.8 49.0 51.0 100 12 2 CDFN21080 11.0 50.0 51.0 100 12 2 CDFN21100 11.5 52.0 54.0 100 12 2 CDFN21150 12.0 54.0 57.0 100 12 2 CDFN21200 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS Hotline: 0931183678-0988990930  
 • Mũi khoan tâm CMTec CDPL, Mũi khoan CMTéc CDPL
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDPL

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) Uncoated Uncoated 4.0 15 75 4 CDPL040090 CDPL0400C0 5.0 15 75 5 CDPL050090 CDPL0500C0 6.0 20 100 6 CDPL060090 CDPL0600C0 8.0 25 125 8 CDPL080090 CDPL0800C0 10.0 25 150 10 CDPL100090 CDPL1000C0 12.0 30 150 12 CDPL120090 CDPL1200C0 16.0 35 150 16 CDPL160090 CDPL1600C0 Hotline: 0931183678-0988990930 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS  
 • Mũi khoan tâm CMTec CDP90-CDP
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: CDP90-CDP

  Chất lượng vượt trội Các kích thước chuẩn d(mm) L1(mm) L(mm) D(mm) Uncoated Uncoated 3.0 10 40 3 CDP030090 CDP0300C0 4.0 12 50 4 CDP040090 CDP0400C0 5.0 15 50 5 CDP050090 CDP0500C0 6.0 20 50 6 CDP060090 CDP0600C0 8.0 25 60 8 CDP080090 CDP0800C0 10.0 25 75 10 CDP100090 CDP1000C0 12.0 30 75 12 CDP120090 CDP1200C0 16.0 35 100 16 CDP160090 CDP1600C0 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhấtSản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS Hotline: 0931183678-0988990930  
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll