Hỗ trợ trực tuyến

YG

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao METRIC TYPE-JIS-DRT 32, Below standard Tap ER Collet conforms to METRIC TYPE -JIS-DRT 32
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRIC TYPE-JIS-DRT 32

  RDT 32 END No. TAP D(Ø) W(0) L 32T50040 M4 5.0 4.0 15 32T55045 M5 5.5 4.5 15 32T60045 M6 6.0 4.5 15 32T62050 M8 6.2 5.0 20 32T70055 M10 7.0 5.5 20 32T85065 M12 8.5 6.5 20 32T10560 M14 10.5 8.0 20 32T12510 M16 12.5 10.0 20 32T14011 M18 14.0 11.0 20 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao METRIC TYPE-JIS-DRT 25, Below standard Tap ER Collet conforms to METRIC TYPE -JIS-DRT 25
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRIC TYPE-JIS-DRT 25

  RDT 25 END No. TAP D(Ø) W(0) L 25T40032 M3 4.0 3.2 15 25T50040 M4 5.0 4.0 15 25T55045 M5 5.5 4.5 15 25T60045 M6 6.0 4.5 15 25T62050 M8 6.2 5.0 20 25T70055 M10 7.0 5.5 20 25T85065 M12 8.5 6.5 20 25T10580 M14 10.5 8.0 20 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao METRIC TYPE-JIS-DRT 20, Below standard Tap ER Collet conforms to METRIC TYPE -JIS-DRT 20
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRIC TYPE-JIS-DRT 20

  RDT 20 END No. TAP D(Ø) W(0) L 20T40032 M3 4.0 3.2 15 20T50040 M4 5.0 4.0 15 20T55045 M5 5.5 4.5 15 20T60045 M6 6.0 4.5 15 20T62050 M8 6.2 5.0 20 20T70055 M10 7.0 5.5 20 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao METRIC TYPE-JIS-DRT 16, Below standard Tap ER Collet conforms to METRIC TYPE -IS-DRT 16
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: METRIC TYPE-JIS-DRT 16

  RDT 16 END No. TAP D(Ø) W(0) L 16T30025 M2 3.0 2.5 15 16T40032 M3 4.0 3.2 15 16T50040 M4 5.0 4.0 15 16T55045 M5 5.5 4.5 15 16T60045 M6 6.0 4.5 15 16T62050 M8 6.2 5.0 15 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao INCH TYPE- ANSI-RD 40TCP, For PIPE TAPS-Below standard Tap ER Collet conforms to INCH TYPE- ANSI-RD 40TCP
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE- ANSI-RD 40TCP

  RD 40TCP EDP No. TAP D(Ø) W(0) L Inch Metric 40TP3123 1/8(SS) - 0.312 0.234 0.787 40TP4332 1/8(LS) - 0.437 0.328 0.787 40TP5642 1/4 - 0.562 0.420 0.787 40TP7053 3/8 - 0.700 0.530 0.866 40TP6851 1/4 - 0.687 0.515 0.866 40TP9067 3/4 - 0.906 0.679 0.945 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao INCH TYPE- ANSI-RD 32TCP, For PIPE TAPS-Below standard Tap ER Collet conforms to INCH TYPE- ANSI-RD 32TCP
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE- ANSI-RD 32TCP

  RD 32TCP EDP No. TAP D(Ø) W(0) L Inch Metric 32TP3123 1/8(SS) - 0.312 0.234 0.787 32TP4332 1/8(LS) - 0.437 0.328 0.787 32TP5642 1/4 - 0.562 0.420 0.787 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao INCH TYPE- ANSI-RD 25TCP, For PIPE TAPS-Below standard Tap ER Collet conforms to INCH TYPE- ANSI-RD 25TCP
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE- ANSI-RD 25TCP

  RD 25TCP EDP No. TAP D(Ø) W(0) L Inch Metric 25TP3123 1/8(SS) - 0.312 0.234 0.787 25TP4332 1/8(LS) - 0.437 0.328 0.787 25TP5642 1/4 - 0.562 0.420 0.787 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao INCH TYPE- ANSI-RD 20TCP, For PIPE TAPS-Below standard Tap ER Collet conforms to INCH TYPE- ANSI-RD 20TCP
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE- ANSI-RD 20TCP

  RD 20TCP EDP No. TAP D(Ø) W(0) L Inch Metric 20TP3123 1/8(SS) - 0.312 0.234 0.787 20TP4332 1/8(LS) - 0.437 0.328 0.787 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao INCH TYPE- ANSI-RD 16TCP, For PIPE TAPS-Below standard Tap ER Collet conforms to INCH TYPE- ANSI-RD 16TCP
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE- ANSI-RD 16TCP

  RD 16TCP EDP No. TAP D(Ø) W(0) L Inch Metric 16TP3123 1/8(SS) - 0.312 0.234 0.709 16TP4332 1/8(LS) - 0.437 0.328 0.709 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao INCH TYPE- ANSI-RD 32TC, For STANDARD TAPS-Below standard Tap ER Collet conforms to INCH TYPE- ANSI-RD 32TC
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE- ANSI-RD 32TC

  RD 32TC EDP No. TAP D(Ø) W(0) L Inch Metric 32TC1411 #6 M3 0.141 0.110 0.709 32TC1613 #8 M4 0.168 0.131 0.709 32TC1915 #10 M4.5+M5 0.194 0.152 0.709 32TC2216 #12 - 0.220 0.165 0.709 32TC2519 1/4 M6 0.225 0.191 0.709 32TC3123 5/16 M7+M8 0.318 0.238 0.866 32TC3627 3/8 M10 0.367 0.275 0.866 32TC3224 7/16 - 0.323 0.242 0.866 32TC3828 1/2 M12 0.381 0.286 0.866 32TC4232 9/16 M14 0.429 0.322 0.984 32TC4836 5/8 M16 0.480 0.360 0.984 32TC5440 11/16 M18 0.542 0.406 0.984 32TC5944 3/4 - 0.590 0.442 0.984 32TC6548 13/16 M20 0.652 0.489 0.984 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao INCH TYPE- ANSI-RD 25TC, For STANDARD TAPS-Below standard Tap ER Collet conforms to INCH TYPE- ANSI-RD 25TC
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE- ANSI-RD 25TC

  RD 25TC EDP No. TAP D(Ø) W(0) L Inch Metric 25TC1411 #6 M3 0.141 0.110 0.709 25TC1613 #8 M4 0.168 0.131 0.709 25TC1915 #10 M4.5+M5 0.194 0.152 0.709 25TC2216 #12 - 0.220 0.165 0.709 25TC2519 1/4 M6 0.225 0.191 0.709 25TC3123 5/16 M7+M8 0.318 0.238 0.866 25TC3622 3/8 M10 0.367 0.275 0.866 25TC3224 7/16 - 0.323 0.242 0.866 25TC3828 1/2 M12 0.381 0.286 0.866 25TC4232 9/16 M14 0.429 0.322 0.984 25TC4836 5/8 M16 0.480 0.360 0.984 25TC5440 11/16 M18 0.542 0.406 0.984 25TC5944 3/4 - 0.590 0.442 0.984 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao INCH TYPE- ANSI-RD 20TC, For STANDARD TAPS-Below standard Tap ER Collet conforms to INCH TYPE- ANSI-RD 20TC
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE- ANSI-RD 20TC

  RD 20TC EDP No. TAP D(Ø) W(0) L Inch Metric 20TC1411 #6 M3 0.141 0.110 0.709 20TC1613 #8 M4 0.168 0.131 0.709 20TC1915 #10 M4.5+M5 0.194 0.152 0.709 20TC2216 #12 - 0.220 0.165 0.709 20TC2519 1/4 M6 0.225 0.191 0.709 20TC3123 5/16 M7+M8 0.318 0.238 0.866 20TC3622 3/8 M10 0.367 0.275 0.866 20TC3224 7/16 - 0.323 0.242 0.866 20TC3828 1/2 M12 0.381 0.286 0.866 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao INCH TYPE- ANSI-RD 11TC, For STANDARD TAPS-Below standard Tap ER Collet conforms to INCH TYPE- ANSI-RD 11TC
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE- ANSI-RD 11TC

  RD 11TC EDP No. TAP D(Ø) W(0) L Inch Metric 11TC1411 #6 M3 0.141 0.110 0.472 11TC1613 #8 M4 0.168 0.131 0.472 11TC1915 #10 M4.5+M5 0.194 0.152 0.472 11TC2216 #12 - 0.220 0.165 0.551 11TC2519 1/4 M6 0.225 0.191 0.551 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao INCH TYPE- ANSI-RD 16TC, For STANDARD TAPS-Below standard Tap ER Collet conforms to INCH TYPE- ANSI-RD 16TC
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: INCH TYPE- ANSI-RD 16TC

  RD 16TC EDP No. TAP D(Ø) W(0) L Inch Metric 16TC1411 #6 M3 0.141 0.110 0.709 16TC1613 #8 M4 0.168 0.131 0.709 16TC1915 #10 M4.5+M5 0.194 0.152 0.709 16TC2216 #12 - 0.220 0.165 0.709 16TC2519 1/4 M6 0.225 0.191 0.709 16TC3123 5/16 M7+M8 0.318 0.238 0.709 16TC3224 7/16 - 0.323 0.242 0.709 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao ER40S, SEALED ER COLLET-INCH TYPE ER40S
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: ER40S

  ER40S EDP No. CLAMPINGCAPACITY 400108S 1/8 400532S 5/32 400316S 3/16 400732S 7/32 400104S 1/4 400932S 9/32 400516S 5/16 401132S 11/32 400308S 3/8 401332S 13/32 400716S 7/16 401532S 15/32 400102S 1/2 401732S 17/32 400916S 9/16 401932S 19/32 400508S 5/8 402132S 21/32 401116S 11/16 402332S 23/32 400304S 3/4 402532S 25/32 401316S 13/16 402732S 27/32 400708S 7/8 402932S 29/32 401516S 15/16 403132S 31/32 401000S 1 ER40S29S STANDARD SET Ø1/8” to 1” 29pcs Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao ER32S, SEALED ER COLLET-INCH TYPE ER32S
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: ER32S

  ER32S EDP No. CLAMPINGCAPACITY 320108S 1/8 320532S 5/32 250316S 3/16 320732S 7/32 320104S 1/4 320932S 9/32 320516S 5/16 321132S 11/32 320308S 3/8 321332S 13/32 320716S 7/16 321532S 15/32 320102S 1/2 321732S 17/32 320916S 9/16 321932S 19/32 320508S 5/8 322132S 21/32 321116S 11/16 322332S 23/32 320304S 3/4 ER32S21S STANDARD SET Ø1/8” to 3/4” 21pcs Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao ER25S, SEALED ER COLLET-INCH TYPE ER25S
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: ER25S

  ER25S EDP No. CLAMPINGCAPACITY 250108S 1/8 250532S 5/32 250316S 3/16 250732S 7/32 250104S 1/4 250932S 9/32 250516S 5/16 251132S 11/32 250308S 3/8 251332S 13/32 250716S 7/16 251532S 15/32 250102S 1/2 251732S 17/32 250916S 9/16 251932S 19/32 250508S 5/8 ER20S13S STANDARD SET Ø1/8” to 1/2” 13pcs Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao ER20S, SEALED ER COLLET-INCH TYPE ER20S
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: ER20S

  ER20S EDP No. CLAMPINGCAPACITY 200108S 1/8 200532S 5/32 200316S 3/16 200732S 7/32 200104S 1/4 200932S 9/32 200516S 5/16 201132S 11/32 200308S 3/8 201332S 13/32 200716S 7/16 201532S 15/32 200102S 1/2 ER20S13S STANDARD SET Ø1/8” to 1/2” 13pcs Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao ER11S, SEALED ER COLLET-INCH TYPE ER11S
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: ER11S

  ER11S EDP No. CLAMPINGCAPACITY 110108S 1/8 110532S 5/32 110316S 3/16 110732S 7/32 110104S 1/4 ER10S05S STANDARD SET Ø1/8” to 1/4” 5pcs Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
 • Ống kẹp dao, Collet kẹp dao ER16S, SEALED ER COLLET-INCH TYPE ER16S
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: ER16S

  ER16S EDP No. CLAMPINGCAPACITY 160108S 1/8 160532S 5/32 160316S 3/16 160732S 7/32 160104S 1/4 160932S 9/32 160516S 5/16 161132S 11/32 160308S 3/8 161332S 13/32 ER16S10S STANDARD SET Ø1/8” to 13/32” 10pcs Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lấy sản phẩm với giá tốt nhất.  Sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi CK TOOLS. Hotline: 0931183678-0988990930.
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll